Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25. 04. 2017 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 04. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 


Termín: úterý 25. 04. 2017 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – průběh, další postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – průběh, informace, návrh smlouvy na zpracování DPP
 6. POV Vysočina 2017 – návrh smlouvy, konečná cena, úpravy
 7. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – podaná žádost „Prázdninové (Na) loučení 2017“, informace
 8. Prodej nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – cesta na Pucov, návrh smlouvy, cena
 9. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání“
 10. Pasport dopravního značení a místních komunikací – informace z dalšího jednání
 11. Pasport veřejného osvětlení – informace z dalšího jednání
 12. Mapa čísel popisných Obec Naloučany – nabídka na vypracování
 13. Svazek obcí pro komunální služby – nabídka kompostu, karty na SD pro občany
 14. Most přes řeku Oslavu u Jeřábkova mlýna – žádost o spolupráci při opravě, informace o přípravě
 15. Informace:

      16.  Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany