Výběrové řízení - "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany"

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Výběrová řízení, Vydáno dne: 06. 02. 2017

Obec Naloučany tímto zveřejňuje kopii uzavřené smlouvy (po kliknutí se dokument otevře) s vítězným uchazečem výběrové řízení na dodávku - název zakázky "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany". Skutečně uhrazená cena za dodávku dle smlouvy je zveřejněna zde (po kliknutí se dokument otevře).
Zadání a hodnocení zakázky je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2016“ a z účelové investiční veřejné podpory z rozpočtu Kraje Vysočina.