Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet obce (návrh)

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 05. 2017

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme znění návrhu Závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2016 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208 za rok 2016 (po kliknutí na odkaz se dokument otevře).