Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 07. 2017 v 19:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 07. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 20. 07. 2017 v 19:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – vyhodnocení
 4. Havarijní pojištění DA JSDH Naloučany – nabídky, výběr, schválení uzavření
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti, projednání úvěru, nové přípojky pro budoucí stavby – projednání financování
 6. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on v roce 2018, přeložka VO a obecního rozhlasu – informace, předpokládaný průběh, předběžné cenové nabídky VO a rozhlas
 7. Pasport VO a Studie nového VO – zpracováno, další postup
 8. Pasport místních komunikací a dopravního značení – návrh ke schválení
 9. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – projednání termínu a obsahu akce
 10. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice a uzavření předložené smlouvy
 11. Plnění rozpočtu do 06/2017, rozpočtové opatření č. 02 / 2017 – informace, projednání, schválení
 12. Odměny zaměstnancům – p. Nováček B., ing. Kršková V.
 13. Tradiční pouť 28. 07. až 30. 07. 2017 – průběh, zajištění
 14. MAS Oslavka, o.p.s., vyhlášené dotační výzvy – projednání
 15. Veřejná doprava Vysočina, jednání 22. 06. 2017 – obsah návrhu jízdních řádů, zápis z jednání
 16. Malovaná mapa Třebíčska – informace o vyhotovení, rozhodnutí o využití
 17. Informace:

   18.  Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany