Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 21. 12. 2017 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 12. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 21. 12. 2017 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

 

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací
4. Volba prezidenta 2018 – informace
5. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 – projednání, schválení
6. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2018 – projednání, schválení
7. Inventury 2017 – složení komise, termín inventur – schválení
8. Obsah dotačního titulu POVV 2018 – projednání, schválení
9. Žádost o koupi pozemku, p. Sladký Miloslav, p.č. 39/1 (část) a 39/2 – schválení záměru prodeje
10. Nabídky na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO – projednání nabídek, výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy o dílo
11. Žádost o odkoupení pozemku č. 28/6 – projednání záměru prodeje
12. Informace:
      a. Povolení kácení dřevin – manž. Chmelíčkovi , p.č. 1256,
      b. Doručená a odeslaná pošta
13. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany