ESKO-T s.r.o. - informace o zpětném odběru pneumatik

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 01. 2018

Infomace o zpětném odběru pneumatik - likvidace pneumatik

Vzhledem k tomu, že pneumatiky jsou výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného oběru (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., §38), mají občané možnost pneumatiky pezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, odevzdat na místech zpětného odběru. jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, které mají uzavřenou smlouvu s koletivním systémem ELTMA.  Z tohoto důvodu není pneumatika brána jako odpad a její likvidaci plat občan již v ceně zakoupeného výrobku.

Proto je nutné, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře, při mobilním svozu nebo dokonce jako černá skládka.

Při odevzdání pneumatik do sběrného dvora nebo při mobilním svozu se tato komodita dostrává za systému zpětného odběru do režimu odpadu a jeko s odpadem je s ní nakládáno a cvo nejdůležitěljší - její odstarnění hradí obec za svého rozpočtu.

Více informací naleznete ZDE (po kliknutí se dokumet otevře).

Místa zpětného odběru na jdete na těchto stránkách http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu nebo https://www.eltma.cz/sberna-mista