Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - Tisková zpráva

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 02. 2018

 FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

 
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do úterý 3. dubna 2018. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 2. července 2018. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2018 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.


Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
- v termínu od 26. 3. do 29. 3. 2018 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 17.00 hodin
- v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin
- o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí. Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2018 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2017 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.