Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 29. 03. 2018 v 17:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 03. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 29. 03. 2018 v 17:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – projednání nutných činností mimo projekt, další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – nabídka a smlouva na realizaci LVS, projednání
 5. Prodej pozemků p.č. 26/3 – odložené projednání prodeje
 6. Směna pozemku obce za pozemky p. Petr Chádek, p.č. 1383 za p.č. 1447 a 1450 – projednání a schválení 
 7. Záměr prodeje pozemku p.č. 77/15 – projednání podmínek, schválení
 8. Terénní úpravy pro zajištění přístupu na p.č. 1386 – projekt, realizace, projednání
 9. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXVII. Zámecký vrch, plánované opravy komunikací
 10. Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR) – informace
 11. Pojišťovna Kooperativa – nabídka pojištění odpovědnosti zastupitelů
 12. Pálení čarodějnic – příprava a financování 
 13. MAS Oslavka, o.p.s., vyhlášené dotační výzvy – projednání
 14. Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany – žádost Krajského PÚ, projednání
 15. VH Mikroregion Náměšťstko, seminář 15. a 16. 03. 2018 – informace
 16. Svazek obcí pro komunální služby, VH 15. 03. 2018 – informace
 17. Informace:
  a. Vodovody a kanalizace Třebíč, svazek obcí – VH 13. 04. 2018
  b. KÚ Třebíč, provedené vklady
  c. Odborná příprava velitelů jSDHo, termíny, účast
  d. FIN-Servis, a.s., nákup energií pro rok 2019  
  e. SPÚ, žádost o sdělení
  f. MěKS Náměšť nad Oslavou, připravované akce, prodej vstupenek on-line
  g. Doručená a odeslaná pošta

    18.  Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany