Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 06. 2018 v 10:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 06. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 17. 06. 2018 v 10:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS
 5. Prodej pozemku p.č. 77/15 – projednání, schválení návrhu smlouvy
 6. Záměr prodeje pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177 – projednání podmínek, schválení
 7. Převod pozemku p.č. 33/2 do majetku obce – informace, schválení dalšího postupu
 8. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2017 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 – informace, projednání, schválení
 9. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2017 – projednání, schválení
 10. Dotace Fondu Vysočiny – podané žádosti a jejich stav
 11. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání“
 12. Volby ve dnech 05. a 06. 10 2018 – informace, stanovení počtu členů ZO, způsob kandidatury pro ZO, volby do Senátu
 13. Tradiční pouť 27. 07. až 29. 07. 2018 – průběh, smlouva DH Galáni
 14. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání
 15. Odměny zaměstnancům – p. Nováček B.
 16. Informace:
  a. VH Společnost obcí pro lesní hospodaření, 07. 06. 2018, informace
  b. VH MAS Oslavka, 16. 05. 2018, informace
  c. VH VaK Třebíč, svazek obcí, 13. 04. 2018, informace
  d. VH Svazku obcí pro komunální služby, 13. 03. 2018, informace  
  e. Kraj Vysočina, pozvánka na jednání zastupitelstva 19. 06.2018
  f. Doručená a odeslaná pošta

    17.  Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany