Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Naloučany - 02. 11. 2018, 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 10. 2018

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Naloučany
(d
le zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Obecní úřad Naloučany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany, svolaného dosavadním starostou obce Antonínem Havlíčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

Termín: pátek 02. 11. 2018 od 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Navržený program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)   určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)   volba starosty

e)    volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)   volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)   volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6)      Schválení jednacího řádu ZO

7)      Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany

Vyvěšeno na úřední desce: 25. 10. 2018