Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 23. 11. 2018 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 11. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 23. 11. 2018 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – vyhodnocení, úpravy dPP v návaznosti na změny po volbách
 5. Nájem pozemků v majetku obce – projednání
 6. Zavedení systému sběru a likvidace kuchyňských olejů a tuků z domácností – výsledek ankety, projednání
 7. Dohoda o zajištění pouťových atrakcí – upřesnění přesných termínů
 8. Žádost o koupi pozemku p.č. 26/3 - projednání
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2019 – Diecézní charita Brno
 10. Plánovací smlouva o napojení p.č. 28/6 na komunikaci – projednání
 11. Úpravy pro odvod vody u KD - projednání
 12. Obsah dotačního titulu POVV 2019 – návrh možností a jejich projednání
 13. Odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 37/2003, zaměstnance a účetní obce od 01. 01. 2019 – návrhy, schválení
 14. Odměny členům v.j. SDH za rok 2018 – návrhy, schválení
 15. Hodnocení zaměstnance za rok 2018 – návrh a schválení odměny
 16. Plnění rozpočtu do 10/2018 – informace
 17. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky, a jiné – podrobnosti, příprava
 18. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky
 19. Informace:
  a) VH Česká spořitelna – informace o výsledku
  b) Seminář OBK při JE Dukovany, 28. 11. 2017, Valeč - informace
  c) MAP ORP Náměšť nad Oslavou II - informace
  d)Doručená a odeslaná pošta
 20. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany