Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 12. 2018 v 17:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 12. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 22. 12. 2018 v 17:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany Na Nivách: VN+TS+NN pro chaty“ – projednání a schválení
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany ČOV: Rozšíření pro ČOV“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 – projednání, schválení
 7. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2019 – projednání, schválení
 8. Inventury 2018 – složení komise, termín inventur – schválení
 9. Sportovní akce „Vánoční ping – pong“ – podrobnosti, příprava
 10. Informace:
  • Zastupitelstvo Kraje Vysočina 11. 12. 2018 - informace
  • Doručená a odeslaná pošta
 11. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany