Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 06. 02. 2019 v 18:30 hod (ZMĚNA!!!)

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 01. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 06. 02. 2019 v 18:30 hod (původní termín 31. 01. 2019 byl změněn pro časové zaneprázdnění starosty obce)

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – projednání stížností, způsob oprav místních komunikací, náprava poklesu vody ve studni, další průběh, informace
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2018 – informace
 5. Inventura majetku 2018 – provedení inventury, informace
 6. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2018 - informace předsedů výborů
 7. AVE CZ odpadové hospodářství, dodatek smlouvy – schválení
 8. Dotace Kraje Vysočina v roce 2019 – možnosti, projednání podání
 9. Dotace ENERGOREGIONU 2020 – malá komunální technika, projednání
 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 1131/15 – projednání podmínek, schválení
 11. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 12. Žádost REMA AOS, a.s. (obalová společnost) - projednání
 13. VH Mikroregion Náměšťstko – informace
 14. FIN-Servis, a.s., ceny energií pro rok 2019 a nákup na rok 2020
 15. Znak obce Naloučany – projednání zadání tvorby znaku obce
 16. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2019, výtěžek v obci 8.142,- Kč
  b. Odborná příprava velitelů a strojníků jSDHo, termíny, účast
  c. Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany