Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 03. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 03. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 20. 03. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, uzavírky, rozšíření dešťové kanalizace, informace

 4. Kabelizace E.on., rekonstrukce VO a rozhlasu – další postup po odložení kabelizace

 5. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXVIII. Zámecký vrch, plánované opravy komunikací

 6. Prodej pozemku p.č. 1131/15 – projednání smlouvy, schválení prodeje

 7. Sdružení ENERGOREGION 2020, VH 20. 02. 2019 - informace

 8. Svazek obcí pro komunální služby, VH 19. 03. 2019 – informace

 9. Lokální výstražný systém, oprava, změna nastavení měřícího intervalu - projednání

 10. Pálení čarodějnic – příprava a financování

 11. Oblastní charita Třebíč - poděkování

 12. Informace:
  a. Doručená a odeslaná pošta

 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany