Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 05. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 05. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)
Termín: pátek 17. 05. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, uzavírky, informace

 4. Záměr prodeje pozemku p.č. 1822 (část) a 1833 – projednání záměru, schválení

 5. Sdružení ENERGOREGION 2020, dotace „Malá komunální technika III“ (MKT III) – informace, projednání možností nákupu MKT

 6. BFC z.s. Náměšť nad Oslavou, oznámení a žádost o svolení – projednání žádosti

 7. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1480, 1450, 1448, 1447 – projednání

 8. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání

 9. Svazek obcí pro komunální služby, VH 19. 03. 2019 – zápis z VH

 10. Vodovody a kanalizace Třebíč, VH 12. 04. 2019 – zápis z VH

 11. Lokální výstražný systém – změny v nastavení měření, informace

 12. Volby ve dnech 24. a 25. 05. 2019 – volby do EP, informace

 13. Tradiční pouť 02. až 04. 08. 2019  – průběh, smlouva DH Galáni
 14. Odměny zaměstnancům – p. Nováček B.

 15. Informace:
  a) Zpracování změny ÚSES Kraje Vysočina – informace    
  b)
  MZe ČR, veřejná vyhláška o rozhodnutí o opatřeních odchylných od zákona - kůrovec
  c) Doručená a odeslaná pošt

 16. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany