Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 03. 06. 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 03. 06. 2019

  Vážení spoluobčané,

Výstavba kanalizace v současnosti již finišuje a my Vám přinášíme další informace o jejím vývoji, dalším plánovaném průběhu a nadcházejících dopravních uzavírkách v naší obci.Realizace hlavního řádu v krajské komunikaci je již takřka realizována, zbývají poslední metry a poslední dvě domovní přípojky. Toto by mělo být dokončeno v několika málo příštích dnech a krajská komunikace v obci bude opět průjezdná, byť s velkou opatrností a malou rychlostí. Dále bude provedena zbývající část kanalizace v místní komunikaci – směrem lávce pro pěší přes řeku Oslavu, tutíž bude uzavřena dosavadní objízdná cesta necesta (dle KN se jedná o trvalý travní porost a ne komunikaci). Tato část bude, dle současného předpokladu, provedena do konce příštího týdne.

Poslední částí kanalizace, jenž zbývá vybudovat, je rozšíření dešťové kanalizace směrem k potoku, což bude záležitostí příštích zhruba čtrnácti dnů. Po tuto dobu nebudou nemovitosti v této části dopravně přístupné, tudíž vyzýváme občany, aby svá vozidla ponechali na mimo tuto lokalitu.

Zbývající terénní úpravy a opravy budou prováděny průběžně, případně po dokončení oprav povrchů  komunikací.

 Avízované opravy povrchů komunikací budou prováděny v termínu od 17. 06. do 07. 07. 2019. Způsob oprav povrchů jsme popisovali v předchozích informacích, nyní jen zopakujeme že, krajská komunikace bude pro provoz kompletně uzavřena cca 7 dnů a to v úseku od obecního úřadu po konec obce (značku), a že místní komunikace budou opravovány následně. Důrazně apelujeme na všechny obyvatele takto uzavřené části obce, aby bedlivě sledovali postup prací a k parkování svých vozidel využívali jiné části obce, případně uzpůsobili trasy svých cest dle navržené objízdné trasy. 

Velice Vám všem děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a přejeme nám všem pevné nervy a zdraví v nadcházející části realizace.

 

Havlíček Antonín

starosta obce Naloučany