Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18. 06. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 06. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 18. 06. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, celková uzavírka, informace

 4. Prodeje pozemku p.č. 1822 (část) a 1833 – projednání smluv, schválení prodeje

 5. Sdružení ENERGOREGION 2020, dotace „Malá komunální technika III“ (MKT III) – informace o realizaci

 6. Dotace Kraje Vysočina Jednorázové akce 2019 – projednání podání žádosti

 7. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2018 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 – informace, projednání, schválení

 8. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2018 – projednání, schválení

 9. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání"

 10. VIDEO-FOTO-KUNC, smlouva obrazová publikace – projednání, schválení

 11. Návrh na pořízení majetku – lednice, skříně - projednání

 12. Informace:
  a) VH Společnost obcí pro lesní hospodaření, 07. 06. 2018, informace    
  b)
  E.on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

  c) Doručená a odeslaná pošt

 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany