Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 09. 10. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 10. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 09. 10. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, informace

 4. Projekt na výměnu VO ing. Klíma – projekt, informace k dotacím

 5. Dětská hřiště – výběr typu a hodnocení nabídek, možnosti získání dotace

 6. Znak a vlajka obce – hodnocení nabídek na vypracování návrhu, výběr dodavatele

 7. Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ – informace, předběžné přípravy

 8. Zavedení systému sběru a likvidace kuchyňských olejů a tuků z domácností – projednání

 9. Obsah dotačního titulu POVV 2020 – příprava možností pro podání dotace

 10. Plnění rozpočtu k 08/2019, rozpočtové opatření č. 4/2019 – projednání, schválení

 11. Stavba „Polní cesta C v k.ú. Naloučany“ – zahájení stavby, informace k výstavbě

 12. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky 

 13. Informace:
  a.  Ukončení lékařské praxe MUDr. Horký
  b.  Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - informace
  c.  Doručená a odeslaná pošta

 14. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany