Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 03. 12. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 11. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 03. 12. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace

 4. Stavba „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“ – ukončení stavby, informace 

 5. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ – Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – projednání a schválení návrhu smlouvy, předběžný termín a program oslav

 6. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – cenové nabídky, projednání

 7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany-ČOV: NN rozšíření pro ČOV“ – projednání a schválení

 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany, XXXXXXXXXXX: kabel NN“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni, souhlas s umístěním distribučního zařízení

 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 – Diecézní charita Brno

 10. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 – projednání obsahu návrhu rozpočtu

 11. Odměny členům v.j. SDH za rok 2019 – návrhy, schválení

 12. Hodnocení zaměstnance za rok 2019 – návrh a schválení odměny

 13. Odpadové hospodářství – nové zákonné povinnosti pro obce od 01. 01. 2020

 14. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky

 15. Informace:
  a.  Seminář OBK při JE Dukovany, 28. 11. 2019, Valeč - informace
  b.  Mikroregion Náměšťsko, 27. 11. 2019 - informace

  c.  Doručená a odeslaná pošta

 16. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění Pozvánky na ZO Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.