Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 12. 2019 v 16:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 12. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 22. 12. 2019 v 16:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – návrh smlouvy na výměnu Interm
 5. Dohody o provedení práce pro rok 2020 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 6. Odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 318/2017, zaměstnance a účetní obce od 01. 01. 2020 – návrhy, schválení
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 – projednání, schválení
 8. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2020 – projednání, schválení
 9. Inventury 2019 – složení komise, termín inventur – schválení
 10. Vetran Vehicle Club Březník, žádost o povolení průjezdu, 22. - 24. 05. 2020, - projednání, podmínky, schválení
 11. Dotační programy Kraje Vysočina, Fond Vysočina 2020 - výběr vhodných a možných programů
 12. Informace:
  a.       Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany