Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 01. 2020

Zveřejnění poskytnutých informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 


Obdržená žádost o informace prostřednictvím e-mailové zprávy ze dne 14. a 21. 01. 2020 (totožné znění):

Dobrý den, vážená paní, vážený pane,

jsem studentkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovi univerzity v Brně a píši diplomovou práci na téma „Dopad pravidel rozpočtové odpovědnosti na obecní rozpočty“.

Jelikož pocházím z Vysočiny z Velkého Meziříčí, zvolila jsem si vzorek pro případovou studii obce Kraje Vysočina. Má práce tedy závisí na získání potřebných informací od Vás. V souvislosti s tím se na Vás obracím s velkou prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který zasílám v následujícím odkaze.

Výstupem práce by mělo být zhodnocení a diskuse výsledků případové studie a popřípadě i stanovení doporučení, což by mohlo mít i pro Vaši obec určitý přínos.

Předem Vám moc děkuji za brzké vyplnění dotazníku a za Váš čas.


 

Odeslaná odpověď byla provedena vyplněním on-line elektronického internetového dotazníku přístupného přes přiložený odkaz dne 14 a 21. 01. 2020:

Jelikož není možné odpovědi v rámci on-line elektronického internetového vyplněného dotazníku jednoduše získat, není tudíž  možné z technických důvodů zveřejnit přesný obsah této odpovědi.

Správce údajů obec Naloučany informuje o zpracování osobních údajů na svých webových stránkách.