Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 12. 02. 2020 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 02. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 12. 02. 2020 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o aktuálním stavu
 4. Stavba „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“ – předání stavby obci  
 5. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – informace o aktuálním stavu
 6. Znak obce Naloučany – informace o aktuálním stavu
 7. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2019 – informace
 8. Inventura majetku 2019 – provedení inventury, informace
 9. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2019 - informace předsedů výborů
 10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – mlýn: kabel NN“ – projednání a schválení
 11. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 – Nemocnice Třebíč
 12. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 13. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2020, výtěžek v obci 10.221,- Kč
  b. Nabídka odkupu dřevní hmoty - informace
  c. Odborná příprava velitelů a strojníků jSDHo, termíny, účast
  d.
  Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany