Veřejná doprava Vysočiny (VDV) - základní informace

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 02. 2020

Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020

K 01. 03. 2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (dále jen VDV), a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina. Kraj pro informaci obyvatel bude v následujících dnech využívat více kanálů, například média, krajské noviny, plochy v dopravních prostředcích, atd.

Níže v článku nyní zveřejňujeme základní informace k tomuto systému veřejné dopravy.Co je to VDV?

Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.

Co to znamená integrovaný dopravní systém?

Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.

Je do IDS VDV zapojená i městská hromadná doprava (MHD)?

Od 1. března 2020 zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se s integrací MHD jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na výsledcích jednání s jednotlivými objednateli MHD, tj. městy.

Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené do VDV?

Seznam integrovaných dopravců a seznam linek a spojů je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách VDV v příloze č. 1 a 2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.
Všechny vlaky dopravce Českých drah (ČD) včetně rychlíků jsou na území Kraje Vysočina integrované do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce. Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif dopravce, případně IDS druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.

Jak se bude odlišovat cesta vlakem nebo autobusem od 1. března 2020?

Cestující si koupí jízdenku z nástupní stanice/zastávky/zóny do výstupní stanice/zastávky/zóny stejně jako doposud podle těchto pravidel:

1. Cesta autobusem

Cestující si koupí papírovou jízdenku jako před zavedením Tarifu VDV.
V případě, že cestující jede integrovaným autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou jízdenku VDV. Vzhled integrované papírové jízdenky VDV je zobrazen v příloze tohoto dokumentu.
Pokud cestující pojede neintegrovaným autobusem, dostane papírovou jízdenku, která ale není integrovaná, tudíž není přestupní na jiné autobusy.

2. Cesta vlakem

Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD, nebo podle tarifu VDV. V případě předpokládaného přestupu na autobus, který je integrovaný do VDV, si vybere jízdenku v Tarifu VDV, která je přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí pouze na vlaky ČD, takže ji není možné použít na přestup na integrované autobusy.

3. Cesta v případě přestupu bus – bus a bus – vlak

V případě nákupu jízdenky v integrovaném autobusu dostane cestující vždy automaticky integrovanou jízdenku VDV. Viz příloha.
Pokud je autobus integrovaný ve VDV, využije se integrovaná papírová jízdenka VDV při přestupu na vlak.
Ve vlaku ČD je nutné si při uvažovaném pokračování cesty integrovaným autobusem zvolit jízdenku VDV, která je přestupní.

4. Cesta mimo Kraj Vysočina

Při přejezdu do jiného kraje, nebo sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, IDS JK, SID a PID) si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu dopravce. Výjimkou jsou linky, které jsou integrované na území Kraje Vysočina v IDS sousedních krajů, tam si cestující kupuje jízdenku v tarifu daného IDS.

Jak postupovat při cestě, když budu přestupovat?

Pokud chci využít přepravní spojení, během kterého budu přestupovat a chci využít integrovanou papírovou jízdenku VDV, musím splnit několik podmínek.

1. Autobusy a vlaky, které chci využít, musí být integrované ve VDV

Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky, nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz

2. Spojení musí být možné v časové platnosti jízdenky

Každé dvě zóny mezi sebou mají stanovenou tarifní vzdálenost (počet tarifních jednic) od které se odvíjí cena za přepravu a časová platnost jízdenky.
Časová platnost jízdenky je vždy uvedená na jízdence.

3. Při nákupu jízdenky (řidič v autobusu, průvodčí ve vlaku nebo pokladna ČD) sdělím číslo zóny VDV, ve které končím cestu.

Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky (číslo uvedené u zastávky), nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz (seznam zastávek a zařazení do zóny).

4. Při přestupu potom řidiči, nebo průvodčímu předkládám integrovanou papírovou jízdenku.

Řidič nebo průvodčí zkontroluje územní, relační (směrovou) a časovou platnost jízdenky.
Konec časové platnosti jízdenky se posuzuje podle času pravidelného příjezdu autobusu nebo vlaku do cílové zastávky.

Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích?

Od 1. března 2020 jsou platné tyto jízdenky:

1. Integrovaná papírová jízdenka VDV pro jednotlivou jízdu

Tato jízdenka má omezenou časovou platnost a lze s ní libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem (integrovanými ve VDV) v libovolných kombinacích, pokud cestující jede ve směru cesty a výstup na konečné zastávce je v časovém limitu jízdenky.
Tato jízdenka bude vždy cestujícímu vydaná v integrovaných autobusech. Ve vlacích je nutno si tuto jízdenku vyžádat.

2. Integrovaná papírová 24 hodinová jízdenka síťová,

S touto jízdenkou je možné cestovat po Kraji Vysočina všemi integrovanými autobusy a vlaky po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky.

3. Integrovaná papírová jednozónová jízdenka

V rámci jedné zóny je možno cestovat všemi integrovanými autobusy a vlaky a to i opakovaně po dobu 45 minut od okamžiku zakoupení jízdenky.

Jak si zjistím cenu uvažovaného spojení a zda je možné cestu realizovat v časové platnosti jízdenky?

Časová platnost jízdenky je v dostatečné míře odvozená od uvažovaného přepravního spojení mezi dvěma zónami. Je možné si podle vyhledané cesty ověřit zda je časová platnost dostačující a to následně:

a) podle jízdního řádu nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz zjistím příslušnost zastávky do zóny
b) počet tarifních jednic mezi dvěma zónami je uveden v příloze č. 3 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
c) časová platnost jízdenky a cena se stanovuje podle počtu tarifních jednic a to v ceníku jízdného VDV, který je uveden v příloze č. 1 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz

Bude i předplatné jízdné?

V tarifu VDV bude od 1. března 2020 pouze 24 hodinová papírová integrovaná síťová jízdenka.
Další předplatné jízdné (7 denní, 30 denní, 90 denní, roční síťové) bude zavedené až v dalších fázích rozšiřování IDS VDV.

Fungují v tarifu VDV slevy na jízdném?

Ano, do tarifu VDV jsou zapracované všechny státem nařízené slevy, plus některé, které nařídil Kraj Vysočina. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do ceníku jízdného, Tarifu a Smluvních přepravních podmínek VDV na stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Navíc ke státu nařízeným slevám, Kraj Vysočina nabízí slevy pro síťové jízdné a pro některé skupiny cestujících, kteří mají zajištěnou bezplatnou přepravu a podmínky pro uznání nároku.

Bude se cena jízdného lišit od 1. března 2020?

Ano. Z důvodů přípravy předplatného jízdného, integrace MHD do VDV a možnosti překračovat hranice kraje na jednu jízdenku bylo nutné sjednotit ceníky všech integrovaných dopravců do jednoho ceníku.

Jaké má integrované jízdné výhody?

Cena integrovaného jízdného mezi zónami VDV na integrovaných autobusech a vlacích bude vždy stejná, bez ohledu na zvolenou trasu (v rámci podmínek VDV), počet přestupů a zvoleného druhu dopravy.
Cena jízdenky se odvíjí od nejkratší možné přepravní cesty mezi hlavními zastávkami dvou různých zón. Není tedy podstatné, které zastávky použijí pro nástup a které pro výstup pokud budou pořád v rámci stejných zón.
Je možné přestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky. Při každém nástupu se nebude počítat nástupní sazba, která vždy zvyšovala jízdné. Vznikne tedy úspora ceny jízdného, zvláště v případě přestupu na kratší vzdálenosti.