Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 03. 2020

Zveřejnění poskytnutých informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímObdržená žádost o informace prostřednictvím ISDS ze dne 27. 02. 2020:

 Věc: DOTAZNÍK k řešení problematiky zásobování malých obcí pitnou vodou

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v rámci projektu TL02000060 "Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti" podpořeného Technologickou agenturou ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který pomůže k řešení problematiky zásobování malých obcí pitnou vodou. Získaná data budou použita pro naplnění výstupů uvedeného projektu a budou jedním z podkladů pro přípravu strategických dokumentů v daném oboru.

Dotazník, prosím, vyplňte na níže uvedeném odkazu:

https://www.opensurvey.com/survey/1383652278/1579107665/1796/?initNew=true


Odeslaná odpověď byla provedena vyplněním on-line elektronického internetového dotazníku přístupného přes přiložený odkaz dne 27. 02. 2020:

Jelikož není možné odpovědi v rámci on-line elektronického internetového vyplněného dotazníku jednoduše získat, není tudíž možné z technických důvodů zveřejnit přesný obsah této odpovědi.

Správce údajů obec Naloučany informuje o zpracování osobních údajů na svých webových stránkách.