Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o projednání návrhu zadání Územního plánu Čikov

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 03. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, výstavby a územního rozvoje, je jako orgán územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Čikov.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Čikov
 
Více infomací je možno získat otevření odkazu výše.