COVID-19 – změna opatření k 07. 04. 2020

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Koronavirus, Vydáno dne: 07. 04. 2020

K dnešnímu dni byla prodloužena doba trvání nouzového stavu do 30. dubna a tedy i prodloužení platnosti přijatých opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 do stejného data, s přijetím určitých změn. I nadále platí zákaz volného pohybu osob, mimo povolené případy, vždy s ochranou dýchacích cest, jenž již nyní není povinná u cyklistiky a běhu, ale při těchto činnostech stále platí povinnost zachování odstupu 2 m od ostatních osob. Povolena jsou nově také sportoviště pro nekolektivní a nekontaktní venkovní sporty. Všechno ovšem s přísnými hygienickými pravidly.K již otevřeným prodejnám a provozovnám se od úterý připojily kompostárny a určité sběrné dvory, od čtvrtka 09. 04. 2020 též hobbymarkety, stavebniny, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Ve všech těchto provozovnách je nutno zachovávat odstup 2 m a v supermarketech platí povinnost jednorázových rukavic. Uzavřené zůstávají také restaurace, zákaz se však netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

Do normálního stavu se také vrací úřední hodiny úřadů státní správy – krajské, městské a obecní úřady.   

Od úterý 14. 04. 2020 jsou již povoleny nutné cesty do zahraničí, ovšem s nutnou 14-ti karanténou po návratu do ČR.

I nadále  nabízíme zajišťení pomoci při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků těmto osobám prostřednictvím:

-     Zprávou zaslanou na e-mailovou adresu naloucany@naloucany.cz

-     Pomocí SMS na mobilní telefonní čísla 725 101 396 nebo 777 665 713

Požadavky je třeba uplatnit den předem s uvedením Vašeho celého jména a příjmení, u nákupů zaslat seznam zboží s počtem požadovaných kusů, u léků je třeba zaslat kód e-Receptu, případně uvést nutnost předání klasického receptu. U nákupů nemůžeme, bohužel, zajistit akční ceny a požadavky na konkrétní obchod, jelikož budou tyto pořizovány dle konkrétní dostupnosti zboží.

Aktuální informace a praktické návody a doporučení lze získat na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR -https://koronavirus.mzcr.cz/ nebo taktéž na stánkách https://special.novinky.cz/covid-19/, případně na stránkách http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-verejnost-2019-ncov. naleznete na webu https://koronavirus.mzcr.cz/nebo v již dříve vydaných článcích našeho webu.

Informace o onemocnění v našem kraji naleznete na https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp. Doporučuje též sledovat webové stránky města Náměšť nad Oslavounebo hlášení jejich rozhlasu.

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie naleznete na webu MŽP ČR.