Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25. 04. 2020 v 17:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 04. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 25. 04. 2020 v 17:00 hod

Místo: Naloučany č.p. 29, kulturní dům – přístřešek pod KD

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Nouzový stav, krizová opatření vlády a MZČR – průběh a současný stav, jeho dopady na provoz obce, vydaná vyjádření a povolení průběhu tohoto
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o aktuálním stavu
 5. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – informace o aktuálním stavu
 6. Znak obce Naloučany – informace o aktuálním stavu, výroby insignií obce, oslavy
 7. Rekonstrukce mostu u mlýna – návrh smlouvy o spolufinancování, průběh a termíny
 8. Oznámení o konání dětského letního tábora a žádost o zapůjčení parcel, BFC, z.s. – projednání
 9. Záměr prodeje pozemků, dělení pozemků, sloučení pozemků – projednání
 10. Objednávka obrazové publikace – dodatečné schválení
 11. Opravy místních komunikací – projednání, schválení
 12. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb za rok 2019 - informace
 13. Informace:
  a.
  Oznámení hejtmana Kraje Vysočina – období déletrvajícího sucha
  b.
  VDV od 1. Března 2020 - informace
  c.
  Veřejná vyhláška Mze a Kraje vysočina - informace
 14. d. Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany