Veřejná vyhláška - Nové oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pucov

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 04. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, výstavby a územního rozvoje, jako orgán územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) opětovně oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 a za použití § 22 stavebního zákona a § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Pucov se uskuteční  v pondělí 01. 06. 2020 od 16 hodin na Obecním úřadu Pucov
Více infomací je možno získat otevření odkazu výše.