Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 08. 2020 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 08. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 17. 08. 2020 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – příprava a program oslav
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, projednání, schválení projektu
 6. Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Naloučany – projednání návrhu a plnění jeho závěru
 7. Vyhodnocení dotazníkového šetření pro strategický rozvojový dokument obce – informace
 8. Dotace Kraje Vysočina Jednorázové akce 2020 – projednání podání žádosti
 9. Odpadové hospodářství v obci – informace, návrh změn a rozšíření, situace ohledně elektrozařízení SAMSUNG
 10. Prodej části pozemku po rozdělení p.č. 1131/5 – podmínky, smlouva, projednání
 11. Návrh Darovací smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí darovací s VODOVODY a KANALIZACE – projednání, schválení
 12. Mikroregion Náměšťsko, zápis VH, projet „Obecní mobiliář“ – projednání
 13. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „PRAGA V3S“
 14. Oznámení sportovně-kynologické akce 01. – 04. 10. 2020 – informace
 15. Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina - informace
 16. Informace:
  a. Zápisy z valných hromad – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
  b. Vyjádření ke stavbě - informace
  c. Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany