Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18. 12. 2020 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 12. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 18. 12. 2020 v 18:00 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, vyúčtování
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, příprava VŘ na akci 
 5. Zpracování nového ÚP – projednání doplněných nabídek, schválení dodavatele
 6. POVV 2021 – projednání a schválení obsahu dotace
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2021 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Pracovní smlouva zaměstnance od 01. 01. 2021 – návrh, schválení
 9. Návrh rozpočtového opatření č. 05/2020 – projednání, schválení
 10. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2021 – projednání, schválení
 11. Inventury 2020 – složení komise, termín inventur – schválení
 12. Informace:
  a. Smlouva o poskytnutí dotace Kraje Vysočina – Jednorázové akce 2020
  b. Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany