Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 09. 02. 2021 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 02. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 09. 02. 2021 v 18:00 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program (předběžný):

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, příprava VŘ na akci 
 4. Zpracování nového ÚP – schválení smlouvy na zpracování ÚP, zadání ÚP
 5. POVV 2021 – projednání přesného obsahu dotace
 6. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2020 – informace
 7. Inventura majetku 2020 – výsledek inventury, informace
 8. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2020 - informace předsedů výborů
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2021 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Údržba kapličky Naloučany – informace
 12. Pronájem nemovitosti č.p. 43 od 2023 – schválení
 13. Strategický rozvojový dokument obce – schválení
 14. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2021, vybráno do kasičky 4.400,- Kč
  b. Územně analytické podklady ORP – 5. Úplná aktualizace
  c. Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany