EG.D - Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 31. 03. 2021

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 03. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,

údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 31. 03. 2021 od 07:30 do 31. 03. 2021 15:30Obec                                                 Část obce
Naloučany                                        Naloučany
Náměšť nad Oslavou                          Náměšť nad Oslavou
Ocmanice                                         Ocmanice

Vypnutá oblast:
Naloučany - celá obec, chatová a zahrádkářská lokalita Na nivách.
Ocmanice - část obce napájená z trafostanice Mlýn Padrta, Padrtův mlýn, osada Placký dvůr. Část obce napájená z trafostanice Majka a Silnice. 
Náměšť nad Oslavou ul. Ocmanická, lokalita Majka.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.