Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 11. 03. 2021 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 03. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 11. 03. 2021 v 18:00 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program (předběžný):

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – výsledek VŘ, schválení dodavatele a uzavření smlouvy, nabídky na TDI, měření osvětlení, administraci dotace - schválení 
 4. Zpracování nového ÚP – schválení zadání ÚP
 5. Polní cesta Naloučany - Čikov přes „Dlouhou“ – opravy povrchu, žádost PÚ – změna pozemkového plánu a zařazení do plánu realizace
 6. Biokoridor pod Čikovskou hájenkou – možnosti realizace
 7. Nabídka Povodí Moravy – odtěžení nánosu v řece Oslavě
 8. Odpadové hospodářství obce – rozšíření sběrných míst, možnosti dotace, celkové informace za rok 2020
 9. Digitální povodňový plán – aktualizace členů PK a dalších dokumentů
 10. Nabídka na legislativní kontrolu webu obce – projednání
 11. Projednání prodeje pozemku p.č. 28/4 – záměr prodeje
 12. Informace:
  a. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
  b. Oznámení o přerušení dodávky EE – 31. 03. 2021
  c. Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany