Strategický rozvojový dokument obce Naloučany 2021-2026

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 03. 2021

Zveřejňujem tímto Strategický rozvojový dokument obce Naloučany 2021-2026, jenž byl schválen na zastupitelstvu obce usnesením č. 185/09-02-2021/13 na jeho zasedání dne 09. 02. 2021.    

Dokument naleznete na tomto webu v sekci Ke stažení nebo na 1616609723_sb_strategie_rozvoje_obce_naloucany_schval.pdf