Soutěž Žít krajinou - Polní cesta C1 v k. ú. Naloučany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 04. 2021

Na Státním pozemkovém úřadu probíhá každoročně soutěž s názvem „Žít krajinou“, do které se přihlašují zrealizované projekty společných zařízení navržené v rámci pozemkových úprav. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
1. Zelená a dopravní infrastruktura (zpřístupnění pozemků – polní cesty),
2. Tvorba a ochrana krajiny (opatření vodohospodářská, protierozní, k ochraně a tvorbě životního prostředí).

Do kategorie 1. Zelená a dopravní infrastruktura byla za realizaci v roce 2019 přihlášena Polní cesta C1 v k. ú. Naloučany.

Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, hlasuje veřejnost. Každý hlasující může přidělit pouze jeden hlas a zároveň jeden z hlasujících bude odměněn.

Hlasování je možné provést na následujícím odkazu: http://www.soutezzitkrajinou.cz/cz/hlasovani-verejnosti

Vyplníte email, jméno, příjmení a pokračujete k hlasování kliknutím na: Přihlásit a hodnotit projekty a dále kliknutím na: Začít s hodnocením přihlášených projektů, kde jsou na výběr všechny přihlášené projekty v obou kategoriích. Polní cesta v k. ú. Naloučany je přihlášena do kategorie Zelená a dopravní infrastruktura, u názvu stavby je volba hlasování.

Hlasování je možné provést nejpozději do 30. 4. 2021.