Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 05. 2021

Zveřejnění poskytnutých informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Obdržená žádost o informace prostřednictvím e-mailové zprávy ze dne 03. 05. 2021:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,  popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.


Odeslaná odpověď ze dne 04. 05. 2021:

Na základě Vaší žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 03. 05. 2021 o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2021, respektive seznamu investičních akcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2021 -2022, a budou financovány z rozpočtu obce nebo z dotačních titulů či za jejich podpory, Vám sdělujeme, že obec Naloučany má plánovány tyto akce:

a) pro rok 2021

- „Rekonstrukce VO v obci Naloučany – 1. část“, výměna a doplnění svítidel veřejného osvětlení na stávajících stožárech vedení NN v obci Naloučany, rozpočet 1. části projektu ve výši 1.014.480,94 Kč s DPH, projekt – ing. Josef Klíma, Třebíč, plánováno 05-10/2021, termín výběrového řízení 04/2021, vítěz fa ZMES, s.r.o. IČ 43371833, Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

b) pro rok 2022

- „Rekonstrukce VO v obci Naloučany – 2. část“, rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci Naloučany, rozpočet 2. části projektu ve výši 1.375.271,48 Kč s DPH, projekt – ing. Josef Klíma, Třebíč, plánováno 05-10/2022, termín výběrového řízení 04/2021, vítěz fa ZMES, s.r.o. IČ 43371833, Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

- „Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany“, vybudování místní komunikace, včetně infrastruktury, rozpočet projektu není dosud stanoven, projekt – Rostislav Beneš – Projekce dopravních staveb, výběrové řízení nebylo vypsáno

Další projekty pro požadované období dosud nejsou plánovány.
 

Správce údajů obec Naloučany informuje o zpracování osobních údajů na svých webových stránkách.