Veřejná vyhláška - Oznámení zahájeni územního řízení

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 05. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Naloučany, IČO 00378208, Naloučany 29, 675 71 Naloučany (dále jen "žadatel") podal dne 23.04.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany, na pozemku st. p. 14/1, parc. č. 1/8, 2/2, 26/2, 27/1, 33/1, 77/10, 1109/2, 1131/1, 1131/5, 1131/6, 1131/9, 1131/10, 1131/12, 1131/19, 1131/23, 1131/26, 1301, 1330, 1394, 1398, 1401, 1402, 1432, 1433, 1443, 1544, 1678, 1681 v katastrálním území Naloučany. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Kompletní změní oznámení je dustupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - File.ashx (namestnosl.cz).