Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 31. 05. 2021

Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušnýsprávní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172  odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje: