Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 02/2021

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 06. 2021

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 02/2021, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1623516797_sb_ro_02_2021_schvalene.pdf (naloucany.cz) .

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.