Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30. 06. 2021 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 06. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 30. 06. 2021 v 18:30 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program (předběžný):

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – realizace a další postup  
 4. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace, rozhodnutí o nákupu
 5. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ – projednání obsahu dotace
 6. Tvorba nového ÚP Naloučany – výsledky úvodního jednání se zpracovatelem
 7. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019 – informace, projednání, schválení
 8. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2019 – projednání, schválení
 9. Pronájem části pozemku č. 1131/1 – projednání
 10. Kulturní a společenské akce obce – pouť, dětský den, projednání, termíny, obsah
 11. Informace z konání Valné hromady – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 12. Veteran Vehicle Club Březník, žádost „T 805 setkání“ – projednání žádosti
 13. Nabídka „Mobilní rozhlas“ – projednání
 14. Seznam záměru realizace projektů – podklady pro MAS Oslavka
 15. Informace:
  a) Náměšťský vrch 2021 – informace, termín, uzavírky a objížďky
  b) Události dle zák 106/1999 Sb. – odložení žádostí
  c) Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany