Pomoc jihomoravským obcím postižených tornádem

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 06. 2021

V souvislosti s mimořádnou událostí na Hodonínsku je možno poskytnout materiální pomoc prostřednictvím města Náměšť nad Oslavou, jenž vyhlásilo materiální sbírku pro obyvatele postižené oblasti – aktuálně jsou potřeba především:
Prosíme, abyste nadále nevozili trvanlivé potraviny a balenou vodu, pouze energetické nápoje.
Sběrné místo je umístěno v zimním stadionu (vrata ze strany od fotbalového hřiště) a bude v provozu v neděli 27.6.2021 od 9 do 17 hodin.
 

Případnou finanční pomoc můžete směřovat na některá z kont zřízených za tímto účelem:

Město Hodonín
123-3116270217/0100.
IBAN: CZ19 0100 0001 2331 1627 0217
BIC: KOMBCZPP
Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete. Pokud nebude určena obec, bude příspěvek poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit. Vaší pomoci si moc vážíme a všem děkujeme.

Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
Všem dárcům děkujeme.
Informace z Komerční banky - Zviditelnění transparentních účtů trvá až dvě noční zpracování.
Účet budu viditelný zřejmě v pondělí. Odkaz poté zveřejníme. Děkujeme.

Obce Mikulčice na pomoc s odstraněním škod jsme zřídili transparentní účet: 299 222 440/0300, pro zahraniční platbu: IBAN: CZ08 0300 0000 0002 9922 2440. Všem děkujeme za finanční podporu.

Aktuálně potřebujeme: hrábě, lopaty, metle, košťata, KOLEČKA. Na střechy: laty, trámy, hřebíky, kladiva, a tašky. Na noční práce: čelovky, baterky, světla, včetně baterek, elektrocentrály, odvlhčovače, nabité powerbanky.
V současné době díky pomoci Vás všech máme zajištěno dostatek jídla, pití, hyg. potřeby. Další zatím prosím neposílejte. Děkujeme Vám!

Obec Moravská Nová Ves má založen účet, kam je možno posílat finanční příspěvek pro náš městys postižený živelnou pohromou: 1382079379/0800, v.s. 1. Děkujeme,že jste  s námi.

Další možnosti finančního přispění je zaslání finačních prostředků na zřízená konta, případně mohou poslat dárcovské SMS.

Organizátor sbírky - číslo účtu - variabilní symbol
Český červený kříž
- 333999/2700 - 2101
Diecézní charita Brno
- 4211325188/6800 - 2002
Adra
- 66888866/0300 - 390
Diakonie Českobratrské církve evangelické
- 2100691426/2010 -
Člověk v tísni
- 713271329/0300 –

Nadace Via sbírá finanční prostředky prostřednictví portálu Darujme. Nadační fond pomoci založil sbírkový účet na portálu Znesnáze21.

Dárcovské SMS
Diakonie - DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90
Diecézní charita Brno - DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90
*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun