Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 08. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

v y z ý v á,

aby se katastrálnímu úřadu přihlásily osoby, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, a které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci.

V katastrálním území Naloučany se jedná o tyto osoby:

jméno a příjmení / název  věcné břemeno evidované k 
----------- ----------- -----------

Termín pro přihlášení těchto osob je podle ustanovení § 40 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, možný do 15 dnů ode dne, kdy skončí vyložení obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Naloučany.

Nepřihlásí-li se dotčené osoby do tohoto termínu, věcné břemeno nebude do obnoveného katastrálního operátu převzato.