EG.D - Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 07. 10. 2021

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 09. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,

údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07. 10. 2021 od 07:30 do 07. 10. 2021 15:00Obec                                                 Část obce
Kamenná                                   Kamenná   
Naloučany                                         Naloučany
Pyšel                                                  Pyšel
Pyšel                                                  Vaneč

Zahrádka                                           Zahrádka

Vypnutá oblast:
Pyšel celá obec, Vaneč celá obec. Zahrádka celá obec, Častotice Hájenka, Naloučany - mlýn Jeřábek, chatová oblast Naloučany napájená z trafostanice Jeřábek

Společnost EG.D, a. s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.