Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30. 09. 2021 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 09. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)ermín: čtvrtek 30. 09. 2021 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Tvorba nového ÚP Naloučany – představení návrhu ÚP zpracovatelem
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – průběh realizace a další postup  
 5. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace, další postup  
 6. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ – informace, další postup  
 7. Kulturní a společenské akce obce – projednání vhodných akcí, termíny, obsah
 8. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků
 9. Rozpočtové opatření č. 04/2021 – projednání, schválení
 10. Příprava OZV o místním poplatku za komunální odpad – projednání vhodného typu poplatku dle nové odpadové legislativy, nové OZV od 01. 01. 2022
 11. Spolupráce s fy ENVIPARTNER – zajištění dotací pro projekty obce
 12. Katastrální úřad pro Vysočinu - obnova katastrálního operátu novým mapováním, informace, projednání
 13. Pravidla rozpočtové odpovědnosti – fiskální pravidlo pro hospodaření obcí – informace k hospodaření obce
 14. Volby do PS Parlamentu ČR, 08. a 09. října 2021 - informace
 15. Informace:
  a) EG.D. a.s. – přerušení dodávky el. energie 07. 10. 2021
  b) Mimořádná Valná hromada Energoregionu 2020 - informace
  c) Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany