Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ocmanice (veřejné projednání)

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 10. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou je, jako orgán územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) a ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Ocmanice.
Pořizovatel oznamuje v souladu s § 55b odst. 1 a 2 a za použití § 22 a § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ocmanice, zahrnující k.ú. Ocmanice.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Ocmanice se uskuteční v pondělí 22. 11. 2021 od 15 hodin na Obecním úřadu Ocmanice
Více infomací je možno získat otevření odkazu výše.