ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA č. 106/99 Sb.

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 01. 2022

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA č. 106/99 Sb.Obsah doručené žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

V Praze dne 5.1.2022                                                                                         

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:
- BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
- COMFORT ENERGY s.r.o.
- Europe Easy Energy a.s.
- X Energie s.r.o.
 2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:
-BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
- COMFORT ENERGY s.r.o.
- Europe Easy Energy a.s.
- X Energie s.r.o.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. 
Informace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z níž byla tato žádost doručena. Za její poskytnutí předem děkuji.

 

Obsah odeslané odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 05. 01. 2022 ozpřístupnění následujících informací:1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:
- BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
- COMFORT ENERGY s.r.o.
- Europe Easy Energy a.s.
- X Energie s.r.o.
 2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:
-BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
- COMFORT ENERGY s.r.o.
- Europe Easy Energy a.s.
- X Energie s.r.o.

Vám sdělujeme, že obec Naloučany, ani příspěvkové organizace, neodebíraly v říjnu 2021 energie od uvedených dodavatelů.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. nebudeme účtovat žádné náklady. 
Ve smyslu § 5 odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb. budou poskytnuté informacezveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Správce údajů obec Naloučany informuje o zpracování osobních údajů na svých webových stránkách.

S pozdravem

Za Obec Naloučany 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany