Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 08. 03. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 02. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 08. 03. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – připomínky v rámci společného jednání, další postup
 4. POVV 2022 – projednání návrhu smlouvy s dodavatelem
 5. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2021 – informace
 6. Inventura majetku 2021 – výsledek inventury, informace
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2021 - informace předsedů výborů
 8. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků k.ú. Koněšín
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2022 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Informace k podaným žádostem o dotace – informace, projednání dalšího postupu
 12. Smlouva o smlouvě budoucí – EG.D, a.s., umístění distribučního zařízení, projednání
 13. Dodatek č. 11 ke smlouvě o odvozu druhotných surovin - AVE CZ, změna počtu nádob
 14. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – projednání poskytnutí č.p. 43
 15. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2021 - informace
 16. Informace:
  a) Tříkrálová sbírka 2022, vybráno koledníky 13.138,- Kč
  b) Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko - informace
  c) Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany