Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 28. 06. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 06. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 28. 06. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – společného jednání 29. 06. 2022, další postup
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 6. Stav realizace akcí v rámci Dotací z Fondu Vysočiny – „POVV 2022“, „Bavíme se na Vysočině 2022“, informace
 7. Kulturní a společenské akce obce – pouť, dětský den, projednání, termíny, obsah
 8. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021 – informace
 9. Výsledek VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“- schválení výsledku VŘ a uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ
 10. Návrh závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – informace, projednání, schválení
 11. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2021 – projednání, schválení
 12. Hodnocení zaměstnance za I. pololetí, návrh odměny – projednání schválení
 13. Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod
 14. Smlouva o zřízení věcného břemen, E.GD, a.s. – projednání. schválení
 15. Informace z konání Valné hromady – Vodovody a kanalizace Třebíč – informace; MAS Oslavka – informace; Společnosti obcí pro lesní hospodaření – odsouhlasení prodeje pozemků (záměr prodeje, cena)
 16. Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 09. 2022 – stanovení počtu zastupitelů, kandidátní listiny
 17. Informace:
  a) Regionální olympiáda dětí a mládeže 2022 – výsledky Naloučany
  b) Letní dětský tábor BFC – 07. 07. 2022 – 24. 08. 2022
  c) Obměna tablet jodidu draselného – distribuce nových a stažení původních
  d) Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, OZV č. 02/2016, o nočním klidu
  e) Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany