Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 09. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 09. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 20. 09. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Prodej části pozemku p.č. 1822 – kupní smlouva, zřízení služebnosti
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Nové mapování intravilánu – informace a další postup, zpracování GP čekárny
 6. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 7. Termínované vklady UniCredit Bank0 – současný stav TV
 8. Darovací smlouvy – sponzorský příspěvek na opravu komunikace, návrhy smluv
 9. Záměr darování pozemku p.č. 1678 (účelová komunikace na obec Pucov) –návrh
 10. Rozpočtové opatření č. 03/2022 - návrh, schválení
 11. Informace:
  a. Mikroregion Náměšťsko – nákup energií na burze
  b. Doručená a odeslaná pošta
 12. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany