Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 02. 11. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 10. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 02. 11. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 5. Termínované vklady UniCredit Bank0 – současný stav TV
 6. Zimní údržba komunikací – smlouva na údržbu, objednávka KSÚS, nákup materiálu a prostředků na údržbu nové komunikace pod KD
 7. Dopravní značení pro přechodnou úpravu na komunikaci ve směru na obec Pucov – schválení nákupu dle ustanovení VV
 8. Volba prezidenta České republiky dne 13. a 14. ledna 2023 – informace
 9. Žádosti o prodej pozemků – záměr prodeje pozemků, stanovení podmínek
 10. Kulturní a společenské akce pořádané obcí v 11/2022 až 02/2023 – rozsvícení vánočního stromečku, vzpomínková akce a autogramiáda Romana France, jiné
 11. Mikroregion Náměťsko – společný nákup energií na burze pro rok 2023
 12. Aktualizace povodňového plánu obce – projednání změn 
 13. Informace:
  a. Energetické úspory v domácnostech  - MěÚ NnO, 10. 11. 2022
  b. Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany